Nikto z nás nevie ako dlho ten covid maratón bude trvať, ale je predpoklad, že to raz skončí. Covid veľa vecí už teraz zmenil, firmy fungujú inak ako boli zvyknuté. Na niektoré veci si ešte bude treba zvyknúť , a hlavne si uvedomiť, že veľa vecí už bude inak. Pohodová atmosféra podnikania postavená na jednej nohe už môže byť riziková. Firma ktorá nebude dobre nastavená bez zbytočných kompromisov bude stále ohrozená. Bude treba investovať do kvalitných manažérskych nástrojov, ktoré zabezpečia funkčnosť a spoluprácu naprieč firmou. Bude treba postaviť firmu na systéme zmeny ako jeden celok, ktorý bude stále pripravený a bude rýchlo a kvalitne reagovať na podnety. Závažia a zbytočnosti vo firme bude treba zahodiť, uvedomiť si čo robí firma zle, a v čom má rezervy. Postaviť firmu na odborníkoch, prehodnotiť výkonnosť „vyciciavačov“ a všelijakých „ preorientovaných“ z remesla na špecializovaného obchodníka. Začať sa venovať riadne a doslova riadne stratégii, cieľom a všetkým tým múdrym veciam, ktoré korporátne firmy bežne používajú ako súčasť ich fungovania. Múdre knižky nepomôžu, reálny život je o iných veciach.

O čo skôr si súčasnú situáciu uvedomíme, o čo skôr začneme na sebe pracovať bez zbytočných komentárov, o to skôr je možné sa odlepiť od súčasnej reality a posunúť sa smerom vpred. Byť pripravený znamená  nielen lepšie prežiť zlé časy, ale hlavne byť úspešnejší ako ostatní, keď zlé časy pominú.