Tipy a myšlienky z praxe

Home|Tipy a myšlienky z praxe
Tipy a myšlienky z praxe2021-02-08T22:58:07+01:00

Noha počas COVID-u

Doba covidovského stresu a s ňou spojené interakcie priniesli i veľmi intuitívne a veľmi spontánne manažérske správanie – nemám na mysli veľké spoločnosti, ktoré fungujú na veľmi jasných princípoch. Samozrejme sú veci, ktoré sa nedajú ovplyvniť ( zákony,…), ale sú veci ktoré je možné vlastným prístupom ovplyvniť. Tak zmeňme to, čo zmeniť vieme. Chýbajúce helikoptérové videnie, neznalosť riadiacich nástrojov a strategického vedenia spôsobujú rôzne rýchle a zbrklé reakcie. Je tragédiou ak jeden človek – hlava celého spolku rozhoduje nekompetentne, a celá firma si to odskáče. Namiesto výkrikov do tmy a lamentovania treba sa zamyslieť, spojiť vnútorné sily, porozmýšľať, zobrať si príklad z druhých a hľadať cestu, ako z toho von. Sú firmy, ktoré na na covide zbohatli – včas pochopili čo je to diverzifikácia, rýchlo reagovali na podnety a správnym marketingom sa uplatnili.

Prečo sa nezamyslieť nad tým, čo by som mohol urobiť a využiť existujúce kapacity na diverzifikačný účel, ako by som mohol postaviť na nohy druhú nohu podnikania. Tí lepší majú nezávislé nohy v podnikaní – lebo každý chvíľku ťahá pilku.

By |22 februára, 2021|Categories: Tipy a myšlienky z praxe|0 Comments

Jasnovidectvo

Nikto z nás nevie ako dlho ten covid maratón bude trvať, ale je predpoklad, že to raz skončí. Covid veľa vecí už teraz zmenil, firmy fungujú inak ako boli zvyknuté. Na niektoré veci si ešte bude treba zvyknúť , a hlavne si uvedomiť, že veľa vecí už bude inak. Pohodová atmosféra podnikania postavená na jednej nohe už môže byť riziková. Firma ktorá nebude dobre nastavená bez zbytočných kompromisov bude stále ohrozená. Bude treba investovať do kvalitných manažérskych nástrojov, ktoré zabezpečia funkčnosť a spoluprácu naprieč firmou. Bude treba postaviť firmu na systéme zmeny ako jeden celok, ktorý bude stále pripravený a bude rýchlo a kvalitne reagovať na podnety. Závažia a zbytočnosti vo firme bude treba zahodiť, uvedomiť si čo robí firma zle, a v čom má rezervy. Postaviť firmu na odborníkoch, prehodnotiť výkonnosť „vyciciavačov“ a všelijakých „ preorientovaných“ z remesla na špecializovaného obchodníka. Začať sa venovať riadne a doslova riadne stratégii, cieľom a všetkým tým múdrym veciam, ktoré korporátne firmy bežne používajú ako súčasť ich fungovania. Múdre knižky nepomôžu, reálny život je o iných veciach.

O čo skôr si súčasnú situáciu uvedomíme, o čo skôr začneme na sebe pracovať bez zbytočných komentárov, o to skôr je možné sa odlepiť od súčasnej reality a posunúť sa smerom vpred. Byť pripravený znamená  nielen lepšie prežiť zlé časy, ale hlavne byť úspešnejší ako ostatní, keď zlé časy pominú.

By |8 februára, 2021|Categories: Tipy a myšlienky z praxe|0 Comments

Problémoslepota

„Epocha „ pre covidom sa v mnohých firmách niesla v znamení rôznych kompromisov. V tíme vedenia spoločnosti bol človek, ktorý použiteľne a prakticky nič nevedel, ale bol dosadený zvonku. Alebo tam bol človek, ktorý dokonale obalamutil výberovú komisiu pri pohovore, a dnes je z neho alibista, ktorý musí mať všetko odkonzultované s najvyšším šéfom. Alebo taký čo len vykrikuje ako je všetko zlé, ale ešte ani raz nepovedal čo je dobré a nikto nechápe ako je možné, že ešte stále je vo firme. A s podobným obsadením takéhoto firemného „orchestra“ firma vkročila do epochy covidu. Takže nestačí to, že firma sa trápila s individuami, ktorým sa nechcelo robiť, ale ešte vkročili do problému covid. Takže ak riaditeľ nevyriešil personalistický problém počas „dobrých časov“, tak ho to dobehlo počas „covidovských časov“. Okrem toho takýto „dobráci“ nielen že boli nevýkonní, ale svojím správaním ešte rozkladali kolektív firmy. Zamestnanci nie sú slepí, a vidia kto ako funguje.

Takže vstup do „covidovskej epochy“ nebol v znamení zomknutia sa a jasného hľadania riešení, ale bol poznačený boľačkami rôznych firemných chorôb, ktoré mohli byť dávno vyriešené. V týchto súčasných sťažených podmienkach je preto veľmi viditeľné ako firma zápasí s problémami vzniknutými kvôli covidu, okorenenými boľačkami minulosti. A čo je na tom „fascinujúce“ – „ orchester“  i naďalej hrá svoju falošnú melódiu a firma sa trmáca do postupného rozkladu, hoci sa dirigent snaží – ale je sám .

By |8 februára, 2021|Categories: Tipy a myšlienky z praxe|0 Comments

Čo robiť

Mnohí riaditelia sa v tejto vypätej situácii stávajú martýrami, obetujú sa,  a ukazujú všetkým ako oni zachraňujú firmu. Robia od vidím do nevidím, tí lepší zapoja aj svoj manažment. No a potom ten prenos tejto „motorovej sústavy“ na pospolitý ľud – zamestnancov by mal fungovať systémovo. A práve tam to začína poriadne škrípať. Čo sa nepripravilo v „epoche“ pred covidom, ťažko sa len tak zvesí z klinca počas najväčšej epidémie. Namiesto toho, aby sa venovali obsahu a systémovo začali pracovať, sú aj takí, ktorí rozmýšľajú nad krátkodobými záplatami. Moderný je home office – práca z domu, ktorý spustil zákaz vychádzania a núdzový stav. A tu býva kameň úrazu. Aj predtým, keď sa ešte fungovalo celofiremne, väčšinou to bolo o kontrole, resp. aj o nekontrole zamestnancov z pohľadu  ich výkonu práce.  A zrazu  riaditelia strácajú kontrolu nad prácou zamestnancov, a rozmýšľajú nad tým ako ich zamestnanci budú stále klamať a práca z domu nebude dostatočne  výkonná. Preto sa snažia zamestnancov  radšej pritiahnuť do firmy, aj keď riziko nákazy počas epidémie je veľké.

Už z vyššie uvedeného je zrejmé na prvý pohľad, že takéto  mentálne nastavenie je úplne scestné. To, že existuje v dnešnej dobe množstvo kvalitných nástrojov, kde všetci môžu podávať optimálny výkon  a ich práca je transparentná – je jasné. Je predsa úplne jedno, či sedíte o dve poschodia vyššie, alebo o dve ulice ďalej, alebo o dve sídliská ďalej (pokiaľ to povaha práce umožňuje).  Problém je inde. Treba zmeniť myslenie a prístup v hlavách šéfov – znie to tvrdo, ale je z toho iná cesta ?

By |8 februára, 2021|Categories: Tipy a myšlienky z praxe|0 Comments

Ako začať

To čo nás postihlo s pandémiou je hrozné a veľmi zlé. Nedalo sa predpokladať  až kam to dôjde.  Signály na začiatku (Taliansko) však dávali tušiť, že to bude veľmi komplikované. A potom sa to rozbehlo všade.

I pred pandémiou to boli z pohľadu riadenia zmien ťažké časy. Ľudia – manažéri, majú väčšinou radi svoje pohodlie, samospád, prečo by si komplikovali život. Koľkokrát sa mi stalo, že špičkový manažér povedal, že on to vie najlepšie, on nič nepotrebuje a pritom sa stačilo len zadívať na jeho firmu, a bolo jasné,  že to je o jeho zadubenosti. Načo si zbytočne komplikovať život rôznymi zmenami, vylepšeniami a optimalizáciou firmy ? Takto mnohí žili vo svojej ulite manažérskej spokojnosti, pokiaľ im covid nedal riadnu facku. A zrazu sa im rozsypal ich svet spokojnosti. Zrazu začali výkriky do tmy a rýchlo treba robiť opatrenia, aby to firma prežila. Nepripravení na zmeny, intuitívne konajúci v presvečení o správnosti krokov. Neznalosť metodiky, vychádzajúc zo zaužívaného, spôsobilo mnohokrát viac zla a chaosu, ako prínosu. Tragédiou však je, že si to vypijú zamestnanci, lebo musia akceptovať samoľúbosť a neodbornú subjektívnosť svojich šéfov. Častokrát syndróm riaditeľa je mocnejší ako pokora, tímová práca a systémový prístup. Koleso bolo vymyslené dávno, riadenie zmien tiež. Preto aby riaditeľ niečo zmenil, potrebuje najskôr svoje vnútorné presvedčenie a reálne odhadnutie vlastných síl,  ale nevyhnutné  je aj vedieť a poznať systémový prístup.

Je veľa riaditeľov zemegule, ktorí všetko vedia, v konečnom dôsledku je to však len ich zbožné prianie. Ak chceme firme pomôcť, začnime pokorou, nastavme sa na systémovú znalosť riadenia zmien a opusťme staré zvyklosti a návyky, ktoré boli možno dobré pri samospáde. Môže  nám to pomôcť v tejto ťažkej situácii nielen prežiť, ale aj vyrásť a získať konkurenčnú výhodu.  Prečo ? Lebo niektorí zostanú aj naďalej zadubencami. Buďte vy tými úspešnými, teraz je čas sa na to pripraviť a zadubencov nechajte odísť do histórie.0

By |8 februára, 2021|Categories: Nezaradené, Tipy a myšlienky z praxe|0 Comments